RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA
09 Feb
2022
#NazivCijena
1.Kompozitni ispuni jednopovršinski50 KM
2.Kompozitni ispuni višepovršinski60 KM
3.Kompozitna faseta100 KM
4.Glass ionomer ispun40 KM
5.Inley /onlay ispun350 KM
6.Fiberglass kočić80 KM
7.Parapulparni kočić10 KM