ORALNA HIRURGIJA

ORALNA HIRURGIJA
09 Feb
2022
#NazivCijena
1.Vadjenje mliječnog zuba20 KM
2.Vadjenje stalnog zuba50 KM
3.Komplikovano vadjenje zuba80 KM
4.Hiruško vadjenje zuba200 KM
5.Apikotomija200 KM
6.Hemostaza hiruškim putem30 KM
7.Terapija alveolitisa po seansi20 KM
8.Resekcija jednokorijenog zuba150 KM
9.Resekcija višekorjenog zuba180 KM
10.Intraoralna incizija apscesa30 KM
11.Nivelacija alveolarnog grebena(po kvadrantu)80 KM
12.Uklanjanje konaca10 KM
13.Usivanje rane20 KM
14.Ugradnja implantata1200 KM
15.Ugradnja mini implantata500 KM
16.Uklanjanje ciste300 KM
17.Ugradnja vještačke kosti 1(g)100 KM
18.Ugradnja vještačke membrane cm2100 KM
19.Sinus lift (jednostrani)1000 KM
20.Autotransplantat koštanog grafta (regija)500 KM